www.engineering-thailand.com
HMS Industrial Networks AB

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ เข้ากับทุกระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย

หุ่นยนต์ต้องการอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แต่วิธีการใดที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับเน็ตเวิร์คของโรงงาน? วิธีง่ายที่สุดคือ ใช้ผลิตภัณฑ์ Anybus จาก HMS Networks ที่มีมาตรฐานพร้อมติดตั้งใช้งาน ดั่งเช่นที่ RSP ได้ค้นพบ.

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ เข้ากับทุกระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทำงานในโรงงานทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้หุ่นยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพและสร้างผลผลิตสูงสุด บริษัทจึงติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับหุ่นยนต์ เพื่อให้มันทำงานได้หลากหลายขึ้น
 
บริษัท RSP เชี่ยวชาญการพัฒนา ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ (robot accessories) ที่จำเป็น เมื่อครั้ง RSP เริ่มต้นพัฒนาชุดเปลี่ยนเครื่องมือรุ่นใหม่ พวกเขาจะต้องตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า นั่นคือชุดเปลี่ยนเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คของโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คที่จำเป็นนั้นเป็นงานยุ่งยาก และอยู่นอกเหนือความชำนาญของ RSP โชคดีสำหรับทุกคนที่ RSP ได้พบกับโซลูชั่นจาก HMS Networks ซึ่ง HMS ได้ช่วยด้วยการฝังชุดอินเตอร์เฟสสื่อสารของ Anybus ไว้ภายในของชุดเปลี่ยนเครื่องมือ ทำให้มันเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คโรงงานได้สำเร็จ ทำให้ทีมงาน RSP สามารถมุ่งเน้นแต่กับงานสร้างอุปกรณ์หุ่นยนต์ระดับโลกของตน

Robot System Products
 
บริษัท Robot System Products หรือ RSP มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งมีใช้ในโรงงานทั่วโลก “จุดแข็งของเราอยู่ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากการทำงานกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาเกือบ 20 ปี” Henrik Hofström ผู้จัดการฝ่ายตลาดของ RSP กล่าวอธิบาย “ความรู้ความชำนาญนี้ ทำให้เราสร้างอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและเปี่ยมประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหุ่นยนต์และเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน”
 
หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ RSP คือ ชุดเปลี่ยนเครื่องมือ ซึ่งชุดเปลี่ยนเครื่องมือนี้จะถูกติดตั้งกับหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วและปลอดภัย
 

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ เข้ากับทุกระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย

ชุดเปลี่ยนเครื่องมือ Moduflex ติดตั้งกับหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้รวดเร็วและมีความปลอดภัย

 
ความท้าทาย
 
ความต้องการต่ออุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อได้ ส่งผลต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อ RSP พัฒนา Moduflex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดเปลี่ยนเครื่องมือรุ่นใหม่ ที่ออกแบบพิเศษให้สามารถรับโหลดขนาดหนักได้ พวกเขาต้องปรับตัวและต้องทำให้ชุดเปลี่ยนเครื่องมือใหม่นี้มีความทันสมัย สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คของระบบอัตโนมัติได้
 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คที่ต้องการนั้น ไม่ได้เป็นงานที่ง่าย หรืองานที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้ RSP “เราเชี่ยวชาญเรื่องหุ่นยนต์ ไม่ใช่ระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรม” Mats Thunell  วิศวกรอาวุโสของ RSP อธิบาย “เราต้องการโฟกัสที่งานหุ่นยนต์มากกว่า ดังนั้นเราไม่ต้องการลงทุนทั้งเวลาและเงิน เพื่อพัฒนาโซลูชั่นเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมขึ้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งนอกเหนือความเชี่ยวชาญของเรา โชคดีที่เราได้พบโซลูชั่นดีๆ จาก Anybus ที่ทำให้ทั้งสองบริษัทต่างได้มุ่งเน้นทำในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญ นั้นคือ เราทำหุ่นยนต์ ส่วนระบบเน็ตเวิร์คเป็นหน้าที่ของ Anybus”
 
แต่ก่อนที่เราจะอธิบายโซลูชั่นเน็ตเวิร์ค เราขออธิบายถึงความต้องการของ RSP ก่อน

ข้อกำหนดความต้องการด้านเน็ตเวิร์คของ RSP
 
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระในโรงงาน ดังนั้นอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของมันจะต้องมีความกะทัดรัดและไร้สายเคเบิล หรือหากมีจะต้องน้อยที่สุด เพื่อให้ชุดเปลี่ยนเครื่องมือยังคงขนาดที่กะทัดรัด RSP จึงต้องการฝั่งระบบเน็ตเวิร์คไว้ภายในตัวเปลี่ยนเครื่องมือ RSP ยังต้องการอินเตอร์เฟสสำหรับสื่อสารข้อมูล ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกเน็ตเวิร์คของโรงงานได้อย่างง่ายดายและมีความน่าเชื่อถือ โดยไม่ขึ้นกับโปรโตคอลของเน็ตเวิร์ค
 
 
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ เข้ากับทุกระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดาย

Henrik Hofström จาก RSP และ Samuel Alexandersson จาก HMS

 
Anybus CompactCom
 
ผลิตภัณฑ์ CompactCom จาก Anybus ตอบสนองทุกความต้องการของระบบเน็ตเวิร์ค
 
ออกแบบเป็นระบบฝัง
 
เพื่อคงความกะทัดรัดและหลีกเลี่ยงสายเคเบิลให้กับชุดเปลี่ยนเครื่องมือ RSP จึงเลือก CompactCom B40 จาก Anybus โดยตัวอุปกรณ์ CompactCom B40 จะติดตั้งอยู่บนแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) ของชุดเปลี่ยนเครื่องมือ
  
ทุกระบบเน็ตเวิร์ค
 
Anybus มีผลิตภัณฑ์ CompactCom ให้เลือกใช้ได้กับทุกฟิลด์บัส หรืออีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมชั้นนำ และยังสามารถถอดสลับระหว่างอุปกรณ์ CompactCom ด้วยกันได้ง่าย จึงทำให้ RSP สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตน เข้ากับทุกเน็ตเวิร์คของโรงงานได้โดยไม่ขึ้นกับโปรโตคอลของเน็ตเวิร์ค ซึ่ง Henrik ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า มันเป็นการเปิดตลาดใหม่ “เราเริ่มต้นที่ Profinet แต่บัดนี้เราสามารถตั้งเป้าไปที่ตลาดใหม่ๆได้ เนื่องจากอุปกรณ์ CompactCom สามารถทำงานได้กับทุกมาตรฐานเน็ตเวิร์คที่เป็นรายใหญ่ๆ
 
สะดวกและน่าเชื่อถือ
 
CompactCom จาก Anybus เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ง่ายสำหรับการติดตั้ง ช่วยลดระยะเวลานำสินค้าเข้าสู่ตลาด สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดย Anybus NP40 ชิปประมวลผลเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงรับประกันว่า CompactCom สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งสมรรถนะการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย
 
“เราคงไม่สามารถพัฒนาชุดเปลี่ยนเครื่องมือ ซีรีส์ Moduflex ได้สำเร็จและง่ายดายแบบนี้หากไม่มี CompactCom” Henrik กล่าวสรุป “CompactCom จาก Anybus เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม มีให้ทังระบบเน็ตเวิร์คอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือ และการใช้งานที่สะดวก”
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.anybus.com หรือwww.robotsystemproducts.com
 
 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน