www.engineering-thailand.com
HMS Industrial Networks AB

HMS นำเสนอโซลูชั่นสื่อสาร สำหรับระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

HMS Networks นำเสนอโซลูชั่นการสื่อสารสำหรับตลาดแบตเตอรี่ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ต้องการความสามารถด้านการสื่อสาร เพื่อเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์พ่วง สื่อสารกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า มอนิเตอร์ระบบจากทางไกล และอื่นๆ อีกมากมาย.

HMS นำเสนอโซลูชั่นสื่อสาร สำหรับระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage Solution : BESS) อาจเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน และช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลก เนื่องจากแหล่งพลังงานสีเขียว เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลา สวนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ จะสามารถจัดเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในยามที่มีลมหรือแสงแดดน้อย

 
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ต้องการสื่อสาร
 
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (BESS) ประกอบด้วยเซลล์แบตเตอรี่หลายๆเซลล์ ประกอบกันอยู่ภายในแผงแบตเตอรี่ แล้วนำไปรวมกันในตู้คอนเทนเนอร์ ที่กลายเป็นสวนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เท่าสนามฟุตบอลหลายสนามรวมกัน ระบบจะใช้แบตเตอรี่ใหม่ หรือแบตเตอรี่รีไซเคิลก็ได้ ระบบยังประกอบด้วยอุปกรณ์อื่นๆ อีกหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม สวนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ จำเป็นต้องอาศัยความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อให้มันทำงานได้ HMS จึงขอนำเสนอแพคเกจโซลูชั่นการสื่อสาร ที่ออกแบบสำหรับตอบสนองความต้องการนี้
 
ป้องกันความผิดพลาดและสร้างเครือข่ายให้กับอุปกรณ์ CAN
 
ตั้งแต่การบุกเบิกตลาดแบตเตอรี่โดยอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้ CAN กลายเป็นตัวเลือกสำหรับมาตรฐานการสื่อสารของหลายๆระบบ ดังนั้น HMS จึงขอนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ผ่านแบรนด์ Ixxat สำหรับการเชื่อมต่อกับ PC การสร้างเครือข่าย การขยายไลน์ การแยกกัลวานิก และอื่นๆอีกหลายอย่าง
 
ในระหว่างการสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆ การปกป้องตัวอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ มีความสำคัญมาก ทั้งการป้องกันจากภายนอก เช่น ฟ้าผ่า หรือปัญหาที่มาจากระบบเอง เช่น สัญญาณรบกวน AC/DC การป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความเสียหาย
 
 
HMS นำเสนอโซลูชั่นสื่อสาร สำหรับระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Ixxat จาก HMS สำหรับการสร้างระบบเครือข่าย และการปกป้องตัวอุปกรณ์ CAN


เกตเวย์สำหรับระบบเครือข่าย
 
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ มักจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่าง ที่มาจากหลายอุตสาหกรรมเพื่อทำงานร่วมกัน นั่นคือ แบตเตอรี่ ระบบจัดการแบตเตอรี่(BMS) PLC หน่วยตรวจจับไฟ และระบบปรับอากาศ ดังนั้นในการรวมอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน จึงต้องเชื่อมต่อโปรโตคอลและมาตรฐานเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกัน โปรโตคอลต่างๆ เช่น CAN Modbus BACnet KNX รวมถึงโปรโตคอลอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้สะดวกด้วยเกตเวย์อัจฉริยะจาก HMS ซึ่งสามารถจัดการการแลกเปลี่ยนดาต้าที่สำคัญทั้งหมดได้ พร้อมทั้งสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยควบคุมกลางได้ด้วย
 
นอกจากนี้ เกตเวย์เหล่านี้ยังสามารถทำการกรอง แมป หรือในกรณีที่จำเป็น ก็สามารถปรับดาต้าตามที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนดาต้าที่ดีที่สุดได้
 
HMS นำเสนอโซลูชั่นสื่อสาร สำหรับระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

เกตเวย์เน็ตเวิร์ค จาก HMS เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ในระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

 
การเชื่อมต่อ Cloud/SCADA และการเข้าถึงจากทางไกล
 
การสร้างเครือข่ายอัจฉริยะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ หรือระบบ SCADA การเชื่อมต่อนี้สามารถทำได้โดยใช้เกตเวย์ SG (Smart Grid) จาก HMS ที่สนับสนุนทั้งฟิลด์บัสโปรโตคอลสำหรับพลังงานและฟิลด์บัสโปรโตคอลสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึง โปรโคอลที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์
 
เกตเวย์ SG ทำให้เกิดหน่วยควบคุมกลาง รวมถึง การเข้าถึงจากทางไกล เพื่องานบำรุงรักษา การบันทึกข้อมูล(logging) การสรุปและแสดงข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพ กราฟ หรือวิดีโอ(data visualization) โดยใช้โซลูชั่น i4SCADA® จากบริษัท WEBfactory ที่ HMS เป็นเจ้าของ เกตเวย์ SG ยังมีฟีเจอร์สำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ไฟร์วอลล์ OpenVPN® การเข้ารหัส TLS และ ยูสเซอร์เมเนจเมนต์  ซึ่งมาตรการปกป้องความปลอดภัยนี้ สามารถใช้ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้
 
 
HMS นำเสนอโซลูชั่นสื่อสาร สำหรับระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่

เกตเวย์ SG จาก Ixxat® สามารถจัดการการสื่อสาร ระหว่างโปรโคอลด้านพลังงานและโปรโตคอลด้านอุตสาหกรรมได้ ในขณะที่ i4SCADA จาก WEBfactory ช่วยให้สามารถทำ data visualization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
“เรามองเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับโซลูชั่นการสื่อสาร ในตลาดระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ เพราะว่าสังคมยุคใหม่กำลังมุ่งไปทางแหล่งพลังงานเพื่อความยั่งยืน เช่น พลังงานลม หรือ พลังงานแสงอาทิตย์” กล่าวโดย Alexander Hess ผู้จัดการทั่วไปของ HMS Business Unit Ixxat  “การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อทำให้ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ ดังนั้น HMS จึงขอนำเสนอโซลูชันสำหรับการสื่อสารอุตสาหกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารที่พบเจอบ่อยๆ ของระบบเหล่านี้”
 
ดูข้อมูลการสื่อสารสำหรับระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ เพิ่มเติมได้ที่: www.ixxat.com/bess 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน