www.engineering-thailand.com
FAULHABER GROUP

FAULHABER ส่ง Integrated Encoder สำหรับมอเตอร์หน้าแบน ป้อนตลาด

ด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้นไม่ถึงเจ็ดมิลลิเมตร เพื่อตอบโจทย์งานที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง

FAULHABER ส่ง Integrated Encoder สำหรับมอเตอร์หน้าแบน ป้อนตลาด
อินติเกรตเอ็นโค้ดเดอร์ สำหรับมอเตอร์ที่มีผิวหน้าแบนราบ

มอเตอร์ซีรีส์ BXT ซึ่งเป็นมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าย ที่ออกแบบให้มีขนาดสั้นมากพิเศษ ถูกนำมาประกอบเข้ากับ เอ็นโค้ดเดอร์ชนิดแม่เหล็กรุ่น IEF3-4096 ด้วยความยาวที่เพิ่มขึ้นเพียง 6.2 มิลลิเมตร หลังประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จึงทำให้ส่วนประกอบของมอเตอร์กับเอ็นโค้ดเดอร์ ยังคงมีขนาดที่สั้นมากๆ โดยตัวเอ็นโค้ดเดอร์ถูกประกอบเข้ากับตัวถังอันแข็งแรงของมอเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ รุ่น IEF3-4096 มีสามช่องเอ้าท์พุท ที่มีอินเด็กซ์ฟังก์ชันและมีความละเอียดสูงถึง 4096 เส้นต่อรอบ นอกจากนี้ ยังมีรุ่นที่มีไลน์ไดรฟเวอร์ให้เลือกอีกด้วย คือ รุ่น IEF3-4096 L โดยเอ็นโค้ดเดอร์ซีรีส์นี้ สามารถประกอบได้กับมอเตอร์รุ่นต่างๆ คือ 2214…BXT H, 3216…BXT H และ 4221…BXT H housed BXT

การประกอบรวมกันระหว่างมอเตอร์ซีรีส์ BXT และ เอ็นโค้ดเดอร์รุ่น IEF3-4096 จึงเป็นโซลูชั่นที่ลงตัวที่สุด สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำทางตำแหน่งสูง ในพื้นที่แคบหรือจำกัดและต้องการแรงบิดสูง มันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง เช่น หุ่นยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการณ์ระบบอัตโนมัติ รวมถึง ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตัวเอ็นโค้ดเดอร์จะเชื่อมต่อด้วยสายแพร์(ribbon cable) เรายังมีอุปกรณ์คอนเน็กเตอร์ที่เหมาะสมจำหน่ายอีกด้วย

ประโยชน์และข้อได้เปรียบเบื้องต้น
• ขนาดที่สั้น และออกแบบให้ประกอบเข้ากับมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีอินเด็กซ์ฟังก์ชันและความละเอียดสูง
• มีรุ่นที่มีไลน์ไดรฟเวอร์ให้เลือก
• ให้ความแม่นยำทางตำแหน่งสูงสำหรับพื้นที่จำกัดและต้องการแรงบิดสูง

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

LinkedIn
Pinterest

สมัครเป็นสมาชิกอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 155,000 คน